เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า
โดยสินค้า,อุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์และต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อกับทาง SELF ONLINE OPTICAL เท่านั้น

สงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนดโดยร้านจะรับคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

  1. ทางร้านจัดส่งผิดรุ่นให้ลูกค้า
  2. สินค้าหมด
  3. สินค้าที่ได้รับเกิดการชำรุด
    (อันเป็นปัญหาจากการผลิตจากโรงงาน ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากการใช้งานลูกค้าและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์จนเกิดความเสียหาย)

Powered by MakeWebEasy.com